گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

صفحه 1 کمربند مشکی ها - دان 1 

رديف
نام و نام خانوادگی
تاريخ صدور
2
مسعود غفاری
6/10/86
3
سجاد عليپور
6/10/86
4
مهدی اصغری
6/10/86
5
عليرضا براتی
6/10/86
6
عبداله مجيدپور
6/10/86
7
حامد جلالی
6/10/86
8
عزيزاله ابراهيمی
6/10/86
9
هادی قويدل
9/2/85
10
حسام قويدل
9/2/85
11
صادق پايدار
9/2/85
12
محمداسماعيل نيک خصال
9/2/85
13
محراب ارجمند
9/2/85
14
محمد قبادی
9/2/85
15
حسن جلالی
12/5/86
16
رضا ملکی بلوی
12/5/86
17
کرامت اسکائيل
12/5/86
18
احمد جليل پوراقدم
12/5/86
19
کيانوش رسولی
17/9/85
20
سيدموسی عبدالهی
17/9/85
21
رضا قربانی
17/9/85
 < صفحه بعد   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

Copyright © 2013, All rights reserved.