گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

مسئولين سبک

رئيس سبک کيک بوکسينگ ايران
استاد علی غفاری
رئيس کيک بوکسينگ WKA ايران
نايب رئيس فدراسيون WKA آسيا


كميته فنی
علی غفاری
عبداله زرين قبائی
رستم محمد پور
محمدعلی اسودی
محمدعلی حميدی
 
اعضای هيات رئيسه
علی غفاری
عبداله زرين قبائی
غلامرضا اميريان
جهانبخش محبی نيا
قدرت اله عليزادهمسئولين سبک
عبداله زرين قبائی
استاد علی غفاری
محمدعلی اسودی
نايب رئيس سبک
رئيس سبک
دبير سبک
 
فرهاد مستمع
رستم محمد پور
سيد سعيد ميرمحمدی
آروين علیپور
مسئول كميته قضائی
مسئول كميته فنی
مسئول كميته روابط عمومی
مسئول كميته تحقیقات و برنامه ریزی
 
داوود فرهنگ
حسين جعفری
حسن علی محمدی
سعيد آشتيانی
مسئول كميته نهادها و ارگانها
مسئول كميته اقتصادی
مسئول كميته آزمون
مسئول كميته روابط بين الملل
 
ميثم سيفی
علی ترکاشوند
فرشيد معماری
خداداد جعفری
مسئول کميته انفورماتيک
مسئول امورتدارکات
مسئول كميته بازرسی
نماينده اتباع افغانستان

Copyright © 2011, All rights reserved.
legend blue 11s louis vuitton outlet foamposites black suede Legend Blue 11s legend blue 11s jordan retro 6 foamposites black suede jordan retro 6 louis vuitton outlet lebron 11 black infrared 6s cheap jordan shoes jordan retro 6 sport blue 6s legend blue 11s louis vuitton outlet michael kors outlet legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s coach factory outlet coach outlet online cheap jordans lebron 12 legend blue 11s Legend Blue 11s louis vuitton outlet legend blue 11s black suede foamposites louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue 11s jordan retro 11 legend blue Cheap louis vuitton louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet lebron 12