گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

تقدير رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی از مدال آوران تيم ملی کيک بوکسينگ

در مراسم تجليل از قهرمانان مدال آور کشورمان که در تاريخ 31/3/82 با حضور رياست جمهوری، رئيس سازمان تربيت بدنی، رئيس کميته ملی المپيک، روسای فدراسيونها، مربيان و قهرمانان آسيا و جهان در آکادمی کميته ملی المپيک برگزار شد، از مدال آوران تيم ملی کيک بوکسينگ کشور تقدير شد. در اين مراسم از سوی رئيس جمهور و رئيس سازمان به حسن علی محمدی نفر اول آسيا 40 سکه به جواد پورموسی نفر دوم آسيا 20 سکه، مرتضی خباتی نفر دوم آسيا 20 سکه، مصطفی رضازاده نفر سوم آسيا 10 سکه و سعيد حيدری نفر سوم آسيا 10 سکه اهدا شد. گفتنی است مربيگری اين تيم را علی غفاری رياست سبک برعهده داشته است.
اعضای تيم کيک بوکسينگ مشخص شدند :

تيم کيک بوکسينگ با 10 نفر فايتر در مسابقات سبکهای رينگی فدراسيون شرکت می کند. غفاری ضمن اعلام اين مطلب افزود: هرچند بعضی از سبکهای مدعی و شرکت کننده از اعضای کيک بوکسينگ استفاده کرده اند، ولی ما تيم خوبی داريم و اعضای تيم کيک بوکسينگ به شرح زير می باشد :

مصطفی يادگار، محمود نيک سيمانی، حامد رضايی، وحيد روشنی، جواد فتحی، مسعود عبداله پور، حسن علی محمدی، هادی محمدی نسب، جواد پورموسی، احمد جوادی
مربيان : عبداله زرين قبايی، قاسم مرادی


4/4/82

Copyright © 2013, All rights reserved.