گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

احكام آزمون دان تاريخ 2/12/92 آماده تحويل مي باشد

احكام آمون دان 1تا3 كه در تاريخ 2/12/92 در تهران برگزار گرديد، اماده تحويل مي باشد. افرادي كه قبول شده اند ميتوانند به دفتر سبك مراجعه نمايند تلفن
44271118


22/2/93

Copyright © 2013, All rights reserved.