گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

نتايج مسابقات قهرماني كشور بانوان كيك بوكسينگ WKA (مرداد93)


نتايج مسابقات قهرماني كشور بانوان كيك بوكسينگ WKA

مسابقات قهرماني كشور بانوان كيك بوكسينگ wka در تاريخ 29و30 مردادماه 93 درچهار رده سني نونهالان ،نوجوانان ، جوانان و بزگسالان در استايلهاي لايت كنتاكت در شهر بابل، مجموعه ورزشي دانشگاه آزاد برگزار گرديد و نفرات برتر اوزان در ردههاي سني نونهالان، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان بشرح ذيل مشخص شدند.

درمجموع امتيازات تيمي : تيم استان مازندران مقام اول – تيم استان تهران مقام دوم – تيم استان كردستان مقام سوم راكسب كردند.
اين مسابقه با ميزباني استان مازندران به كوشش استاد مهرآئي نايب رئيس سبك و
استاد كريمائي مسئول كيك بوكسينگ wka استان مازندران واستاد خانم مقدوري مسئول كميته مسابقات سبك ومسئول بانوان استان مازندران با كيفيت خوب برگزار گرديد.
داوران مسابقه عبارت بودند از:خانم ها ،مژگان رحماني- آرزو مقدوري- مرجان اميني كاوه- ساراحسن زاده- سونيا كاشي- ميترا كريمي- مدينه ستوده- مژگان شعباني-نرگس احمدي- ياسمن مرادي- ساغر جعفري- سيمين مرزداراني- شعله استاد حسن- فاطمه خانجاني- آسيه فيروز پور- زهرا پناهي – اكرم نقيبي – فهيمه كرد بچه – الهام غلامي- خديجه عزتي- سمانه فلاح عسگر.
استاد علي غفاري رئيس كيك بوكسينگ WKA ايران و نايب رئيس اتحاديه كيك بوكسينگ آسيا طي پيامي از حضور همه ورزشكاران ،سرپرستان مربيان وداورن ،از همكاري آقاي قلي زاده رئيس هيئت ورزشهاي رزمي استان مازندران ،آقاي استاد مهرآئي واستاد كريمائي و استاد خانم مقدوري تقديرو تشكر كردند.

قهرمانان نونهالان
وزن نفر اول نفر دوم نفر سوم
25-1-عسل رشيد نژاد-كردستان 2-حنانه الهي نزاد-مازندران3-فاطمه محمودآبادي-سمنان/زهره سادات موسوي-تهران
30-1-الينا كريمائي- مازندران 2-طاهره توكلي- مازندران3-ناديا محمدي- فيروزكوه/مهسا سراج- فيروزكوه
45-1-درسا عرب - تهران2-فرزانه قرباني زاده- مركزي3-مائده سخي-مركزي/مبينا دوستي- سمنان
45+1-نگين رضوي- مازندران2-فرهوده عبدي - مركزي3-خديجه آشوري - مازندران


قهرمانان نوجوانان
وزن نفر اول نفر دوم نفر سوم
35-1-مريم اشرفي- تهران2-دريا مراد زاده- كردستان3-فاطمه تاجيك - سمنان
45-1-فاطمه زكي- تهران2-نگار رضائي- كردستان3-فرزانه بيات - سمنان
50-1-آوين مظفريان - كردستان 2-الناز رضازاده- كردستان3-هانيه علي دادي- پاكدشت/صبا طهماسب- كردستان
50+1-فائزه سخائي - مركزي2-شيدن معروف زاده- كردستان 3-شيلر صالحي پور- كردستان/نگين مظفريان- كردستان


قهرمانان جوانان
وزن نفر اول نفر دوم نفر سوم
50-1-الهه رضواني- مازندران2-مهري كاظمي - مازندران 3-فرزانه دوستي- سمنان/ زهره هوشمند- سمنان
55-1- زهره صفائي - گيلان2- محدثه ميري - گيلان3- زهرا ععطيفه – مركزي/ ماهرخ نوحي - سمنان
60-1-هانيه الهي نزاد- مازندران2-مژده فيضي - كردستان3-فاطمه محمودي- مركزي/ فاطمه اصلان خان- مركزي
65-1- نگار گلگونه - تهران2- مهديه توانگر - مركزي3- سيد زينب پيري - گيلان
65+1- نگين قادرزاده - كردستان2- رومينا قادر باقري - تهران3-يگانه نيازي – مازندران / حديثه صفري زاده - تهران


قهرمانان بزرگسالان
وزن نفر اول نفر دوم نفر سوم
50-1-فاطمه صيادي فيروزجا- مازندران2- فاطمه قوچيان - سمنان3-فتانه اسدالهزاده حاجي- مازندران/ هاله سوگل بركات - مازندران
55-1-مريم عرب اسدي - شاهرود 2- نسيم قرقي شفيعي- مازندران3- آتنا صيادي – مازندران- نياز توكيلي - مازندران
60-1- فاطمه پاكدل - مازندران2-معصومه عرب اسدي - شاهرود3-مهناز هداون خاني – ورامين/ مريم روشني- تهران
65-1-مهسا اميري - مازندران2-بهاره اماني - تهران3-سارا احمدي – قزوين / سعيده غلامي - شاهرود
70-1-شيوا منوچهري- گيلان 2-مژگان آقائي - مازندران3- خديجه رحماني – مازندران/ هانيه جارياني - تهران
75-1-زهرا شاه مرادي - گرمسار2-نيلوفر كنشلو - گرمسار 3-شقايق قرار چلو- تهران/ زهره بهادري - خوزستان
80-1-پريا بايرامي - تهران 2- مريم يوسفي - مازندران3- ندا حاج حسيني – تهران/ سيما كشوري - كردستان
80+1-عاطفه كميجاني - تهران2- الناز كاكائي – گيلان 3-صديقه پارسا-مازندران / سيده شكيبا طاهري- گيلان

3/6/93Copyright © 2013, All rights reserved.