گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

5 مدال جهانی برای ايران از مسابقات قهرمانی جهان در بلژيک

مسابقات قهرمانی جهان کيک بوکسينگ در سال 2003 با حضور 38 کشور جهان در استايلهای فول کونتاکت ، لوکيک ، تای بوکسينگ در بين مردان و زنان از تاريخ ۶/۶/۸۲ لغايت 8/۶/8۲ در کشور بلژيک، شهر آنتورپ برگزار گرديد و تيم ايران موفق شد 5 مدال جهانی را از آن خود نمايد.
مدال آوران کشورمان عبارتند از :

سيد مصطفی رضازاده با کسب يک مدال برنز در تای بوکسينگ و يک مدال برنز در لوکيک
مصطفی ثابتی ، کسب يک مدال برنز در بخش فول کنتاکت
فرهاد فتحی ، کسب يک مدال نقره در بخش لوکيک و کسب يک مدال برنز در تای بوکسينگ

سرپرست و سرمربی تيم : استاد علی غفاری


15/6/82

Copyright © 2013, All rights reserved.