گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

درخشش فايترهاي كيك بوكسينگ WKAدر مسابقات انتخابي تيم ملي كيك بوكسينگ فدراسيون رزمي

مسابقات انتخابي تيم ملي كيك بوكسينگ فدراسيون رزمي در تاريخ 27 و28 شهريور ماه با حضور 30 استان در شهر قم برگزار گرديد ودر 8 وزن 16 نفر به فينال راه يافته و به اردوي تيم ملي فدراسيون دعوت شدند كه 8 نفر از آنها فايترهاي كيك بوكسينگ WKA مي باشند كه نشانگرتوان بالا
وقدرت اين سبك و مربيان آن مي باشد.


1/7/93

Copyright © 2013, All rights reserved.