گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

استاد علی غفاری سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی شد

استاد علی غفاری سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ (لوکیک ) فدراسیون ورزشهای رزمی شد
طی حکمی ازسوی آقای محمود رشیدی سرپرست فدراسیون ورزشهای رزمی استاد علی غفاری به سمت سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ (لوکیک) فدراسیون ورزشهای رزمی منصوب شد .
غفاری اولین سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ می باشد که اولین با در سال 1380 به این سمت منصوب شد واز سال 1385 تا کنون نیزسرمربی بوده است .
استاد غفاری از پیشکسوتان رزمی است که ازبدو تشکیل فدراسیون ورزشهای رزمی سمتهای فنی ومدیریتی درخشانی در کارنامه ی خود
دارد که بطوراختصارعبارتند از: رئیس کمیته فنی فدراسیون – مئسول سازمان کیک بوکسینگ و فول
کنتاکت فدراسیون رزمی – مدیرسبکهای رینگی فدراسیون – مدیرتیمهای ملی فدراسیون -
مدیرفنی تیمهای ملی فدراسیون – دبیرفدراسیون ورزشهای رزمی – مشاور عالی رئیس فدراسیون –
مربی نمونه سانشوکشور – رئیس سبک کیک بوکسینگ ایران – هم اکنون نیز نایب رئیس اتحادیه
کیک بوکسینگ آسیا می باشد


7/7/93

Copyright © 2013, All rights reserved.