گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

كلاس داوري درجه 3 و 2 در خرم آباد

يك دوره كلاس داوري درجه 3 و 2 آقايان و بانوان به مدرسي استاد علي غفاري در روزجمعه تاريخ 17/11/93 از ساعت 8 تا 12 در استان لرستان شهر خرم آباد مجموعه ورزشي شهيد تختي – خانه رزمي كاران برگزار مي گردد
مدارك مورد نياز :كپي شناسنامه – عكس – كپي حكم قبلي – كپي دان1 - هزينه دوره


13/10/93

Copyright © 2013, All rights reserved.