گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

آزمون فني دان 1 تا 3 درلرستان(۱۷/۱۱/۹۳

يك دوره آزمون فني دان 1 تا 3 در روز جمعه تاريخ 17/11/93 از ساعت ۴تا ۶ در استان لرستان شهر خرم آباد مجموعه ورزشي شهيد تختي برگزار مي گردد.
مدارك مورد نياز : كپي شناسنامه – عكس – كپي حكم قبلي – هزينه دوره


13/10/93

Copyright © 2013, All rights reserved.