گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس مربيگري واستاژفني درتاريخ۱۰/۱۱/۹۳ در کردستان

يک دوره کلاس مربيگري عملي و استاژ فني به مدرسي استاد علي غفاري رئيس سبک کيک بوکسينگ WKAدر تاريخ ۱۰/۱۱/۹۳ با حضور ۵۰ نفر در روز جمعه در مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.


28/10/93

Copyright © 2013, All rights reserved.