گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

برگزاري کلاس داوري کيک بوکسينگ در کردستان تاريخ ۱۰/۱۱/۹۴

يک دوره کلاس داوري درجه ۳ به مدرسي استاد علي غفاري در تاريخ ۱۰/۱۱/۹۳ با حضور ۳۰ نفر ازداوران استان کردستان در شهر سنندج مجموعه ورزشي آزادي سالن برگزار شد.


28/10/93

Copyright © 2013, All rights reserved.