گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

كسب مدال نقره توسط استاد علي غفاري در مسابقات قهرماني اوپن اروپا ۲۰۱۵در آلمان

استاد علی غفاری رئیس کیک بوکسینگ WKAو سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی
که جهت شرکت در سمینارجهانی وکلاس داوری جهانی به المان سفرکرده بود، علاوه بر شرکت در میتینگ جهانی اتحادیه جهانی کیک بوکسینگ و هماهنگ کردن اعزام تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون
ورزشهای رزمی و سبک به مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی و شرکت در کلاس داوری آ جهانی
،در مسابقات قهرمانی اروپا در رده پیشکسوتان شرکت و در فینال وزن 70- کیلو نتیجه را به ورزشکار آلمانی واگذارکرد و نایب قهرمان شد.
مسابقات قهرمانی اروپا به مدت دوروز در کشور آلمان شهر نورتینگربرگزارگردید.
استاد غفاری اعلام کرد ، این سفرنتایج بسیار خوبی برای کشورمان داشت ، ما هماهنگی های لازم رابرای
حضور تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی وسبک کیک بوکسینگ در مسابقات قهرمانی جهان دراسپانیا و جام جهانی در آلمان انجام دادیم و مقررگردید آقای نونه ماخر رئیس اتحایه جهانی کیک بوکسینگ جهت برگزاری استاژفنی و مربیگری عملی و برگزاری کلاس داوری جهانی به
ایران بیاید و داوران ملی ما به داوران جهانی ارتقاءیابند.


6/12/93Copyright © 2013, All rights reserved.