گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس مربيگري عملي و ارتقاع داوري درتاريخ۲۲/۱۲/۹۳ در کرمانشاه

يکدوره کلاي مربيگري عملي و کلاس ارتقاع داوري به مدرسي استاد علي غفاري در روز جمعه تاريخ ۲۲/۱۲/۹۴ در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.


20/12/93

Copyright © 2013, All rights reserved.