گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

نتايج مسابقه قهرمانی کشور کيک بوکسينگ ايران در سال 82

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تيم ملي کيک بوکسينگ ايران با حضور هفده تيم از استانهاي کشور در تاريخ 19 و 20 تير ماه در شهر خرم آباد با حضور آقای عبدالرحمان الرئيس، رئيس کيک بوکسينگ آسيا و آقای علی غفاری رئيس کيک بوکسينگ ايران برگزار گرديد که پس از پايان مسابقات نفرات برتر ها بشرح زير مشخص شدند :

وزن 51- کمال بيات طلا، حميد حيدريان نقره، فرزاد خليفه و صمد نجفی برنز
وزن 54- سعيد خسروی طلا، پيام باقری نقره، اباصلت زمانی و مصطفی صياد برنز
وزن 57- سعيد هرائينی طلا، امير جاله نقره، محسن حيدری و جلال ساکی برنز
وزن 60- مجيد احمدی طلا، ياور فريدونی نقره، عليرضا صحرانشين و محمد رمضان پور برنز
وزن 5/63- بيژن لک طلا، محسن آسترکی نقره، قربان کريمی و سجاد کريمی برنز
وزن 67- عليرضا رستگارپور طلا، منصور نوروزی نقره، فخرالدين خسروانی و رحمت اله نوبخت برنز
وزن 71- سيد مرتضی موسوی طلا، شهرام شاه کرمی نقره، احسان رضائی و سعيد صفربيرانوند برنز
وزن 75- مسعود عبداله پور طلا، حميد راسخی نقره، افشين اسدی و مصطفی ميراحمدی برنز
وزن 81- يوسف سلطانی طلا، عليرضا وفائی نقره، پوريا زارع و رضا کريمی برنز
وزن 86- حميدرضا منصوريان طلا، احمدرضا مردانشاهی نقره، روح اله طاهری و امين کريمی برنز
وزن 91- سيدافشين خامسی طلا، امين کرمی نقره، محمدرضا عبيری و حسن ملا رمضانی برنز
وزن 91+ قشم شهبازی طلا، مجيداله داری نقره، رامبد ايوبی و ذبيح خسروی برنز

مقام تيمی :
استان زنجان
استان مازندران
استان لرستان و استان فارس

کاپ اخلاق : استان کهکيلويه و بويراحمد
بهترين فايتر : منصور نوروزی


15/9/82

Copyright © 2013, All rights reserved.