گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

كلاس مربيگري عملي با حضور مدرس جهاني تاريخ ۱۳/۶/۹۴

سبك كيك بوكسينگ WKA در نظر دارد يكدوره كلاس مربيگري عملي درجه 1-2 -3 خودرابا حضور مدرس جهاني از آلمان در بخش (آقايان)درروزجمعه تاريخ 13/6/94 از ساعت 15 ال 18 عصردر تهران ، سالن کبکانيان سالن فدراسيون رزمي برگزار نمايد.
شرايط و مدارك لازم:
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره مربیگری عملی درجه 3 شرح ذیل می باشد.

1- داشتن حداقل 20 سال تمام
2- یک برک تصویر شناسنامه و کارت ملی
3- داشتن حکم فنی دان 1 فدراسیونی مرتبط با دوره
4- دو قطعه عکس
5- دریافت مبلغ 000/400ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره مربیگری عملی درجه 2

1- داشتن حداقل 23 سال تمام
2- یک برگ تصویر شناسنامه وکارت ملی
3- تصویر گواهینامه فنی گذشته
4- دو قطعه عکس
5- دریافت مبلغ 000/500 ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره مربیگری عملی درجه 1

1- داشتن حداقل 26 سال تمام
2- یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی
3- تصویر گواهینامه فنی گذشته
4- دو قطعه عکس
5- دریافت مبلغ 000/600 ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره استاژ فنی

1- تصویر شناسنامه و کارت ملی
2- دو قطعه عکس
3- دریافت مبلغ 000/500 ریال به ازاء هر شرکت کننده


23/4/94

Copyright © 2013, All rights reserved.