گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس داوري بين المللي واستاژ فني در کرمان برگزارگرديد.

سبك كيك بوكسينگ wka باهمكاري سبك استان کرمان و هيئت ورزشهاي رزمي استان يك دوره كلاس داوري بين المللي و استاژفني و مربيگري عملي خود را به مدرسي آقاي نونه ماخر رئيس اتحاديه جهاني كي بوكسينگ از كشور آلمان در روز شنبه تاريخ 1۴/6/94 از ساعت9 در كرمان خانه رزمي برگزار نمود که با استقبال بسيار خوبي مواجه شد.


9/6/94

Copyright © 2013, All rights reserved.