گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

كلاس داوري بين المللي با حضور مدرس جهاني برگزار گرديد

كلاس داوري بين المللي با حضور مدرس جهاني در تاريخ ۱۴/۶/۹۴ با حضور ۹۶ نفر از داوران سبک در تهران - سالن آمفي تئاتر دفتر امور مشتر فدراسيونها بر گزار گرديد.
اين کلاس به مدرسي آقاي نونه ماخر رئيس اتحاديه جهاني کي بوکسينگ از کشور المان در تهران با استقبال بسيار خوبي برگزارشد و تعداد ۶۹ نفر از داوران کشورمان به داوري درجه C جهاني ارتقاع يافتند.


9/6/94

Copyright © 2013, All rights reserved.