گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

برگزاري مربيگري عملي بين المللي با حضورمدرس جهاني از آلمان

کلاس مربيگري عملي بين المللي به مدرسي آقاي نونه ماخر از کشور آلمان با حضور ۱۲۰ نفر از مربيان و فايترها در تاريخ ۱۳/۶/۹۴در تهران سالن فدراسيون ورزشهاي رزمي برگزار گرديد.
دراين کلاس تکنيکهاي بروز کيک بوکسينگ دنيا و مطالب علمي و عملي تمرينات آماده سازي فايتر ها توسط مدرس آلماني تدريس گرديد و استقبال بسيار خوبي بعمل آمد.


17/6/94

Copyright © 2013, All rights reserved.