گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

انحلال اسپورت آکورد


انحلال اسپورت آکورد
اسپورت آكورد ،با در عضويت داشتن ٩٢ فدراسيون و سازمان جهاني كه بيش از ٢٠٪‏ آن اتفاقاً از رشته هاي ليست Aو B كميته بين المللي المپيك بود تبديل به اژدهاي چند سري شده بود كه از يك سو تبديل به بنگاه اخذ راي براي روساي وقت IOC شده بود و از سوي ديگر خيمه سنگيني بر بازار عظيم مولتي ميليارد دلاري دارو و سابلومنت جهان زده بود و از طرفي نيز دكاني براي دلالان ورزشي براي خريد و فروش حق عضويت فدراسيونهاي گمنام و بعضاً قائم بفرد در اين سازمان مورد تاييد كميته بين المللي المپيك شده بود.
آخرين پرده اين نمايش سراسر سياسي در " سوچي" روسيه روي صحنه رفت و در حاشيه آخرين مجمع عمومي اسپورت اكورد در روسيه ٢٠١٥ ماريوس ويزر با ايراد يك سخنراني سراسر انتقادي و آتشين عليه شخص توماس باخ و محكوم كردن او به عدم شفافيت با اين جمله سخنراني خود را تمام كرد" آقاي رييس از مانع تراشي و سنگ اندازيهاي بي اساس بر سر راه ما دست برداريد" و بدين ترتيب شمشير را از رو بست غافل از اينكه در مقابل پدري قد علم كرد كه خود از صلب او زاده شده بود،براي نابودي اسپورت آكورد همين كافي بود كه سايه IOC از سر اين كنوانسيون برداشته شود. همان شب توماس باخ دست به اقدامي تلافي جويانه زد و با دستور غير رسمي به ١٧ فدراسيون المپيكي جهت خروج از اين كنوانسيون، به نوعي اسپورت آكورد را به پل برد و عليرغم وساطتهاي متعدد از سوي مراجع مختلف بين المللي هيچ عقب نشيني نكرد زيرا معتقد بود كه به زودي اين سازمان كه از دل يك كنوانسيون حمايتي آنهم از رحم IOC زاده شده بود با زير پوشش داشتن ٩٢ فدراسيون جهاني و اتصال بند نافش به بيش از ١٩٠ كشور دنيا معادلات انتخابات رياست IOC را بهم زده و باعث توليد مراكز قدرت موازي با كميته بين المللي المپيك خواهد شد. عليرغم استعفاي ويزر در ماه بعد از مجمع عمومي سوچي باز هم توماس باخ عقب نشيني نكرد و با اعلام رسمي انحلال گيم هاي چهارگانه اسپورت آكورد-Mind games,urban games,combat games ,beach games - آخرين ميخ را بر تابوت اين سازمان زد و نهايتاً در ماه ژوئن با اعلام رسمي انحلال اين سازمان به افسانه آن پايان داد.


12/10/94

Copyright © 2013, All rights reserved.