گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس داوری ، مربیگری و آزمون دان در خوزستان

کلاس داوری ، مربیگری و آزمون دان در خوزستان
یکدوره کلاس داوری درجه 1،2 ،3 و یکدوره کلاس مربیگری درجه 1،2،3 و یکدوره آزمون دان 1 تا 4کیک بوکسینگwka در تاریخ 29/11/95 به مدرسی استاد علی غفاری در استان خوزستان ، شهرستان شوشتر ، بلوار شرافت ، سالن شهید قصاب برگزار میگردد.


4/11/95

Copyright © 2013, All rights reserved.