گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

اسامی تیم کیک بوکسینگ WKA ایران جهت اعزام به مسابقات بین المللی آلمان مشخص شدند

اسامی تیم کیک بوکسینگ WKA ایران جهت اعزام به مسابقات بین المللی آلمان مشخص شدند .
تیم آقایان و بانوان کیک بوکسینگ WKA ایران جهت شرکت در مسابقات بین المللی آلمان از تاریخ 25/3/96
تا30/3/96 عازم آلمان خواهد شد. اسامی تیم اعزامی بشرح زیر می باشد :
علي غفاري ، سرپرست و سرمربی - علی مراد حسینی ، مربی - محمد مهدی جمالی، نماینده وزارت ورزش - محبوبه آجیلی ، سرپرست بانوان -آروین علیپور، داور _ ورزشکاران : سینا نظری زاده ماهانی - سید سعید میرمحمدی - مهدی کاظمی - علی عطارزاده - نوید رشیدی زاده -کیانوش رسولی - محمد رضا بهادران - سید مجید موسوی طلقلی - سید امیر موسوی
پوریا عرب - چنگیز شاه کرمی - حسین جعفری - در سا عرب - رقیه تقی پور- شکیبا افشاری -مقدم فاطمه غائبی کاشان -آرین معروف خانی - مریم دیناشی ، مربی بانوان - نگار جعفری


8/3/96

Copyright © 2013, All rights reserved.