گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

برگزاری کلاس داوری بین المللی با حضور مدرس جهانی تاریخ 96/6/31

یک دوره کلاس ارتقا داوری کیک بوکسینگ با حضور آقای نونه ماخر ، رئیس اتحادیه جهانی کیک بوکسینگ (آقایان و بانوان )در تار یخ 96/6/31 باحضور 70 نفر از داوران سبک در تهران سالن آمفی تئاتر دفتر امور مشترک فدراسیونها برگزار میگردد.5/6/96

Copyright © 2013, All rights reserved.