گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

برگزاری کلاس مربیگری عملی بین المللی با حضور مدرس جهانی تاریخ 96/6/31

یک دوره کلاس ارتقا مربیگری عملی در جه 1- 2 -3 کیک بوکسینگ با حضور آقای نونه ماخر ، رئیس اتحادیه جهانی کیک بوکسینگ (آقایان )در تار یخ 96/6/31 با حضور 70 نفر از مربیان سبک در تهران سالن فدراسیون ورزشهای رزمی برگزار گردید.
لازم به ذکراست احکام مربوطه حاضر است ومربیان می توانند جهت در یافت به دفتر سبک مراجعه نمایند


5/6/96

Copyright © 2013, All rights reserved.