گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

تيم كيك بوكسينگ WKA ايران درمسابقات قهرمانی جهان ایتالیاموفق به کسب ٥ مدال طلا.١١مدال نقره و ٣ مدال برنز گردید.

درمسابقات قهرماني جهان كيك بوكسينگ ايتاليا ، تيم كيك بوكسينگ WKA ايران موفق به کسب ٥ مدال طلا.١١مدال نقره و ٣ مدال برنز گردید.
تیم اعزامی کیک بوکسینگ WKA ایران ، در رقابت های قهرمانی جهان 2017 ایتالیا که باحضور 102 کشور وبیش از 3000 شرکت کننده برگزارشد ،موفق به کسب 18 مدال رنگین این رقابت ها شد.
مدال آوران کشورمان عبارتند از :
١- مهدی اكبری مقدم وزن -٥٢ دراستايل k-1 مدال طلا.(جوانان)
٢- متين شجيعی ، وزن -٥٤ در استايل K-1 , مدال طلا.(جوانان)
٣- پوريا عرب ، وزن 89+ دراستايل لايت كنتاكت ، مدال طلا(جوانان)
٤- آروين عليپور ، وزن ٨٤- دراستايل لايت كنتاكت ، مدال طلا. (پیشکسوتان)
٥- محمد رضا استانه ، وزن ٨٥- دراستايل كيك لايت ، مدال طلا.(پیشکسوتان)
٦- رضا گودرزی ، وزن ٧٠- در استايل فول كنتاكت ، مدال نقره.(جوانان)
٧- حسن صولتی ، وزن ٦٧- دراستايل K-1 ، مدال نقره.(بزرگسالان)
٨- كورش اسدی ، وزن -٦٥ دراستايل كيك لايت ، مدال نقره .(بزرگسالان)
٩- محمد رضابهادران ، وزن ٧٥- دراستايل K-1 , مدال نقره .(بزرگسالان)
١٠- سجاد صفری ، وزن ٧١- دراستايل K-1 ، مدال نقره.(بزرگسالان)
١١- منصور صادقی ،وزن ٧٦- دراستايل لوكيك ،مدال نقره.(بزرگسالان)
١٢- محمدرضا شكرآبی ، وزن ٩٠+دراستايل لوكيك، مدال نقره.(بزرگسالان)
١٣- سيد امير موسوی ، وزن٩٠- دراستايل k-1لايت ، مدال نقره .(بزرگسالان)
١٤- ناصر قلي پور،وزن ٦٣- دراستايل لايت كنتاكت . مدال نقره.(پیشکسوتان)
١٥- مسعود عابدينی ،وزن ٨٤- دراستايل لايت كنتاكت ، مدال نقره.(پیشکسوتان)
١٦- سيد سعيد مير محمدی وزن ٩٤- در استايل k-1 لايت ، مدال برنز.
١٧- ولي مراد حسينی وزن ٦٣- دراستايل K-1لايت . مدال برنز.
١٨- مجيد عابد ینی ، وزن ٨٤- در استايل لايت كنتاكت ، مدال برنز(پیشکسوتان)
سرپرست وسرمربی تیم : استاد علی غفاری
مربی : آقای مجید غفاری


10/8/96

Copyright © 2013, All rights reserved.