گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

احکام آماده

احکام داوری تاریخ 96/6/31 آماده است
#######################
احکام داوری تاریخ 96/6/31 که با حضور مدرس جهانی در تهران برگزار گردید آماده می باشد. داوران محترم شرکت کننده جهت در احکام خود به دفتر سبک مراجه نمایند.
آدرس:فلکه اول صادقیه - ابتدای ستارخان - بعد ازچهارراه اسدی پلاک 609 طبقه 3 واحد 8
تلفن دفتر 44271118


احکام آزمون دان تاریخ 95/6/3 حاضراست
---------------------------------------------
احکام آزمون دان 1 تا 5 که در تاریخ 96 /3/6 در تهران برگزارگردید آماده تحویل می باشد . قبول شدگان می توانند جهت در یافت احکام خود به دفتر سبک واقع در تهران ، فلکه اول صادقیه - ابتدای ستارخان - بعد ازچهارراه اسدی پلاک 609 طبقه 3 واحد 8 مراجعه نمایند
تلفن دفتر 44271118

احکام مربیگری آماده در دفتر
-------------------------------
مریم نجفی درجه 3 - آرمین رومیانی 3 - ایمان جشان زاده 3- اعظم باقری 3 - مژده جبرئیلی 3- حسین کمیجانی 3 - الیاس شهنوازی3- افسانه تنهائی3 - محسن صابری 3- محسن بخشور 3- بهزاد قباخلو 3- امیرداود افشار مانی 3- امیر اینانلو عشرت ابادی 3- حسن اصفی3- سلیمان دل رباعی 3- شاهین فروزش 3- محسن صابری 3- جهان میر ازاد بختی3- یداله خسروی 3- امید جهان تاب 3- جعفر رمضانی 3-احمد رضا کوچکسرائی 3- میثم استکی 3- کاوه عزیزی3-بیژن ناصری 3- عباس صیاد منصوری

احکام دان موجود در دفتر
===============
ناصر احمدی دان 1- محمحمد علی عساکره دان2 – علیرضا بیوندی دان3 – سید جمال موسوی دان 1- غلامرضا کردانی دان 1 – سامان منجزی دان 1- کیوان گلشاهی دان 1 – محمد رضائی دان 1- جواد محمد زاده دان 4- سید محمد ریاضی دان3 – سمیه استر ابادی دان 4- محمد علی هدایتی دان 3- حامد بن موسی دان 1- نسرین موسوی دان 2- کامران رضائی دان 1- سمیه حسینی دان 1- محمد عبد العظیمی دان3- سارا حسن زاده 4- سید محمد منزوی 1- رسول مودتی1 - سید سیاوش هاشمی 1- مهین جعفری 1- محمد علی کمالی 4- محمد فدای فرد 1- حسین قادری 3- محمد علی عساکره 4- حبیب اسماعیلی 1- سید سعید موسوی 1- علی فرهادی 1- مهر جوذره 1- محمد هلاکوئی 1- خدیجه یونسی 1- شهریار رضائی 3- سعد خشنود 3- مرتضی سلمی 3- مصطفی رحیمی 1- صادق عباسی1-
مرتضا مشاط زاده 2- محمد جواد اکبر زاده 1- سید سعید علیزاده 1- عرفان اسماعیلی 1- دانیال مجیدی 1- امید ترابیان 1- ابوالفضل بیگدلو1 - داود مافی 1- سعید افلاطونی-1- رضا فرجی 1- علیرضا پور عبدالهی 4- آرش احمدی 5 - متین شجیعی 1- علی اصغر رنجبر 1- علیرضا مشایخی 2- علی برمزیان 1- مصطفی صدری کیا 1- رسول دادوندی 1- علی هشمی 1- محمد جواد مظاهری 1- عارف بصیر 2- امید اسدی سمنانی 3- مهدی حمیدی 2- حسن اصفی 5- مهران ابراهیمی 1- ابوالفضل موسائی پور1- نهرود حسین زاده 2

احکام استاژ فنی:
++++++++++++
سعد خشنود – عین اله خسرو نژاد- محمد رضا موسوی – محمد جواد عباسی-عماد فروزنده -

احکام داوری موجود دردفتر سبک
*********************
عبدالحسن خدیو داوری درجه2- فاطمه شهریاری درجه2- ناهید جمشیدی درجه 2- سها اسماعیل |ور درجه 3- حامد یاوری درجه 2- جلال حسنی 2- سید محسن میری ابرقوئئ 2- محسن محسنی 1- حمید رضا صلصالی 1- حمید گله داری 3- حسین بیگدلی 1- مهدی حسین زاده 2- محمد رضا شعبانی جیم فقیری
-ادریس سعادتی1- رسول شهبازی 1- سعید علی محمدی -


احکام مربیگری عملی موجود
+++++++++++++++++++
زهرا نجفی- سید افشین خامسی- مهدیه خاندانی- نسیم حسینی- فرهاد ناروئی – جواد شهبازی26/10/96

Copyright © 2013, All rights reserved.