گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

اعزام تیم کیک بوکسینگ WKA به مسابقات قهرمانی آسیا در وزارت ورزش تصویب شد

اعزام تیم کیک بوکسینگ WKA جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که از تاریخ 97/2/7 در کشور لبنان برگزارمیگردد در شورای برون مرزی وزارت ورزش تصویب شد. تیم اقایایان و بانوان سبک در تاریخ 97/2/6 به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.
لذا قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور 96 که آمادگی دارند و می توانند هزینه اعزام خود را بپردازند هرچه سریعتر کپی پاس خود را به دفتر سبک ارسال و اعلام امادگی نمایند.
تلفن دفتر 44271118


23/12/96

Copyright © 2013, All rights reserved.