گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

تاریخ آزمون دان 1تا4 کیک بوکسینگ WKA

آزمون دان 1 تا 4 کیک بوکسینگWKA آقایان و بانوان درتاریخ 97/4/22 در تهران روبروی استادیوم شیرودی ، سالن کبکانیان ، سالن فدراسیون ورزشهای رزمی برگزارمیگردد.
آقایان از ساعت 8صبح تا 12
بانوان ازساعت 14 تا 18
مدارک لازم:عکس - کپی شناسنامه- کپی کارت ملی - کپی حکم قبلی- هزینه آزمون
تلفن تماس 44271118


6/4/97

Copyright © 2013, All rights reserved.