گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کسب ۲۶مدال توسط اعضاي سبک کيک بوکسينگ درمسابقات انتخابي تيم ملي فدراسيون ورزش هاي رزمي

درمسابقات انتخابي تيم ملي فدراسيون ورزش هاي رزمي اعضاي سبک کيک بوکسينگ موفق شدند۲۶مدال راازآن خودکننددراين مسابقه اعضاي سبک کيک بوکسينگ ۸مدال طلا ۸مدال نقره و۱۰ مدال برنزرابدست آوردند
اين براي بارسوم است که اعضاي سبک کيک بوکسينگ درمسابقات فدراسيو ن ورزش هاي رزمي حرف اول رامي زنند


15/10/85

Copyright © 2013, All rights reserved.