گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

برگزاري استاژ فني توسط استاد غفاري در هند

يکدوره استاژ فني کيک بوکسيگ توسط استاد غفاري در شهر پو ناي هند براي
کيک بوکسينگ کارها ي هند برگزار شد .
در اين سفر استا غفاري اقاي جعفرخزلي را بعنوان نماينده خود در هند وستان
منصوب نمودند.
همزمان با اين استاژ يکدوره استاژ ميکس مارشال ارتس توسط استاد ببري از
کانادا در شهر بمبي و پونا برگزار گرديد


4/10/86

Copyright © 2013, All rights reserved.