گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کسب ۸ مدال ظلا ۴ مدال نقره و ۴ مدال برنز توسط اعضاي سبک در انتخابي تيم ملي فدراسيون

فايترهاي سبک کيک بو کسينگ در مسابقات انتخا بي تيم ملي کيک بو کسيگ
فدراسيون ورزشهاي رزمي که در تاريخ ۱۹ و ۲۰ اسفند ۸۶ در زاهدان بر گزار شد موفق شدند ۸ مدال طلا ۴ مدال نقره ۴ مدال برنز بدست اورند .
اسامي مدال اوران : ۱ - رضا فروغي -طلا ۲ - محسن صفري - طلا ۳ - مهدي حيدري - طلا ۴ - عباس استرکي -طلا ۵ - بشير خدمتگر - طلا ۶ - ناصر شهرکي- طلا ۷ - ابراهيم گرگيج - طلا ۸ - علي عسگر اکبرخاني - طلا ۹ - مجيد رازاني - نقره ۱۰ - مجتبي حسيني - نقره ۱۱ - مزدک صارمي - نقره ۱۲ - محمد نوري - نقره ۱۳ - ارشام کمالي - برنز ۱۴ - صميد کريم پور اصل - برنز ۱۵ - هادي عرب محمدي - برنز ۱۶ - محم اسما عيل سجودي - برنز


27/12/86

Copyright © 2013, All rights reserved.