گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

استاژفنی مربيگري با حضور مدرس تايلندی

يکدوره استاژ فني مربيگري عملي با حضور مدرس تايلندي در روز جمعه تاريخ ۳۱ /۳ /۸۷ باحضور ۲۰۵ نفر از مربيان و فايتر هاي سبک در تهران - سالن کبکانيان- سالن فدراسيون ورزشهاي رزمي برگزار گرديد.


27/3/87

Copyright © 2013, All rights reserved.