گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کسب ۲ مدال طلا ۲ نقره ۴ مدال برنز توسط ايران در مسابقات قهرماني جهان المان

تيم کيک بوکسينگ ايران در مسابقات قهرما ني جها ن المان که در ماه اکتبر در
شهر بر لين بر گزار گرديد تيم ايران مو فق گرديد ۲ مدال طلا ۲ مدال نقره و ۴ مدال
برنز بدست اورد .
مدال اوران ايران عبارتند از :
۱ - عباس شيبک در وزن ۶۵ - در فول کنتاکت - مدال طلا
۲ - مهدي قلي زاده در وزن ۷۵ - در لو کيک - طلا و در فو ل کنتاک مدال برنز
۳ - منصور نوروزي در وزن ۷۰ - در لو کيک - مدال نقره
۴ -حميد رضا وليخاني در لو کيک مدال نقره و در تاي بوکسينگ مدال برنز
۵ - فتح الله احسان پور در استايل نا ک دان مدال برنز29/8/87

Copyright © 2013, All rights reserved.