گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

كلاس كوچينگ بين المللي در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۹۰

يك دوره كلاس كوچينگ و علم تمرين به مدرسي آقاي نونه ماخر رييس سازمان جهاني كيك بوكسينگ از کشور آلمان در روز يکشنبه تاريخ ۷/۱۲/۹۰ در تهران سالن امفي تئاتر دفتر امور مشترک فدراسيونها برگزار گرديد.


4/12/90

Copyright © 2013, All rights reserved.