گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

استاد غفاري مجدداسرمربي تيم ملي كيك بوكسينگ فدراسيون شد

در تاريخ ۲۵/۴/۹۲ طي حكمي از سوي رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي استاد علي غفاري مجددا به سمت سرمربي تيم ملي كيك بوكسينگ( K-1) فدراسيون ورزشهاي رزمي منصوب شدند.لازم به ذكر است كه غفاري اولين سرمربي تيم ملي كيك بوكسينگ فدراسيون مي باشد كه بار اول در سال ۸۲ به اين سمت منصوب شد و از زمان انتصاب آقاي نوحي به سمت رياست فدراسيون همواره سرمربي تيم ملي كيك بوكسينگ بوده است


29/4/92

Copyright © 2013, All rights reserved.